Landing

Kernwaarden
Vanuit mijn professionele achtergrond en expertise ben ik graag de verbindende schakel tussen werkgever en medewerker om zo samen het maximale resultaat te bewerkstelligen!

Re-integratie Spoor 2

Waarom een tweede spoortraject?
Wanneer een medewerker geruime tijd ziek is, is de mogelijkheid aanwezig dat deze niet meer kan terugkeren in de eigen organisatie. De werkgever is dan wettelijk verplicht om een zogenaamd tweede spoortraject te starten. Doel is om de medewerker in staat te stellen een baan in een andere organisatie te vinden, passend bij zijn/haar huidige belastbaarheid.

Heldere afspraken
In het eerste contact stellen we samen met de opdrachtgever, de werkgever, de afspraken vast. Na een uitgebreid intakegesprek met de medewerker wordt er een Plan van Aanpak opgesteld en de begeleiding gestart.

Samenwerking
De zoektocht naar ander, passend werk is een intensief proces. Dat vraagt een betrokken samenwerking en goede communicatie van alle partijen. Belangrijk hierbij is de juiste toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter en aandacht voor de verwerking van het verlies van het oude werk.

De samenwerking met Claerhoudt Advies houdt in;
• Aandacht voor het loslaten van het verleden en blik op de toekomst.
• Inzicht in de sterke punten en persoonlijke mogelijkheden (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik).
• Ontwikkelen van sollicitatievaardigheden.
• Inzet van een stage/werkervaringsplaats; kennismaken met mogelijkheden, opbouw van arbeidsritme en zelfvertrouwen.

Plezier in werk geeft voldoening en zin in het leven!
Meer informatie? Neem gerust contact op via mail of telefoon.

Gemeenschappelijk doel:

  • Succesvol terug aan het werk.
  • Een gedegen onderbouwing voor de WIA aanvraag

Outplacementtraject  Loopbaanoriëntatie                         –> Route naar werk

Er zijn perioden in je werkend leven dat het tijd is om eens even stil te staan bij jouw drijfveren, talenten en ambities en jouw route in werk opnieuw te bepalen. Zowel bij loopbaanoriëntatie als bij een outplacementtraject gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de loopbaanwensen en mogelijkheden.

Waarom een outplacementtraject? Bij ontslag krijgt een werknemer een financiële vergoeding, de zgn. transitievergoeding. In de veronderstelling snel weer een nieuwe baan te vinden wordt vaak de keuze gemaakt voor een financiële vergoeding en niet voor inzet in een outplacementtraject. Echter het vinden van een passende baan kan tegenvallen. Immers in zo’n onzekere fase is het zonder loopbaanperspectief vaak moeilijk om weer richting te bepalen; hoe is de arbeidsmarkt samengesteld? We inventariseren de opleiding, het arbeidsverleden en de vitaliteit en de loopbaanwensen. Hoe realistisch worden de kansen ingeschat?

Het voordeel van een outplacementtraject is de begeleiding in het bepalen van de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt én bij het vinden van een nieuwe job!

Terugblik
Na (vele) jaren actief te zijn geweest op de arbeidsmarkt, is er sprake van een andere situatie. Even pas op de plaats en tijd voor een terugblik; hoe om te gaan met deze verandering? 

Reflectie
Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in werk? Welke inhoudelijke zaken moet werk bevatten om het echt naar je zin te hebben, zodat je weer met productief én met plezier kunt functioneren? Allemaal vragen die je moet beantwoorden om de huidige situatie te doorbreken en weer vooruit te kunnen gaan.

Richting bepalen en actief aan de slag
Gaandeweg worden de mogelijkheden in kaart gebracht. We gaan actief aan de slag met het totale sollicitatieproces; vacatures zoeken, netwerken, inzet social media, sollicitatiebrieven schrijven en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Kortom een grote variëteit aan sollicitatievaardigheden wordt ingezet, zodat je weer klaar bent voor de arbeidsmarkt.

Claerhoudt Advies biedt maatwerk in een Outplacementtraject of een Loopbaanorientatië, een praktisch en persoonlijk coachingtraject afgestemd op de eigen situatie én op de huidige arbeidsmarkt. Met als doel volledig ‘arbeidsmarkt klaar’ te zijn; actief zicht op mogelijkheden! Meer informatie? Neem gerust contact op.

Over Sonja 

In mijn loopbaan staat het contact met en interesse in mensen voorop, wat beweegt hen en vooral hoe kan je coachen en motiveren zodat er stappen gezet kunnen worden om vooruit te komen, daar ligt mijn passie.  Ik heb mensen van verschillende niveaus mogen begeleiden, van hbo/mbo niveau tot mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft voor mij veelzijdigheid aan het werk als coach/re-integratieadviseur en uitdaging om steeds alert te zijn op de hulpvraag en de juiste begeleiding. In de loop der jaren heeft het me kennis en ervaring gebracht en heb ik een uitgebreid netwerk in West-Brabant opgebouwd.
Mijn werkwijze is tactisch / praktisch en oplossingsgericht, waarbij de grote lijnen in beeld  blijven.

De samenwerking met werkgever én medewerker om zo tot het maximale resultaat te komen en de Wet verbetering Poortwachter juist toe te passen, geeft voor mij voldoening en plezier in mijn werk.

Interesse?
Neem gerust contact op.

Claerhoudt Advies
re-integratie & outplacement
Roosendaal
Sonja Claerhoudt

info@claerhoudtadvies.nl
06-15130141

KvK: 20168655

© 2018 Claerhoudt Advies

Ontwikkeld door Jeroen.

KvK: 20168655